โต๊ะตัดอลูมิเนียม

โต๊ะตัดอลูมิเนียม ใบเลื่อยวงเดือน

Description

โต๊ะตัดอลูมิเนียม มีจำหน่าย 2 รุ่น

โต๊ะอัดอลูมิเนียม, แท่นตัดอลูมิเนียม, เครื่องตัดอลูมิเนียม ที่ตัดอลูมิเนียม, แท่นตัดอลูมิเนียม, เครื่องตัดอลูมิเนียม
โต๊ะตัดอลูมิเนียม หน้าแดง โต๊ะตัดอลูมิเนียม หน้าขาว
รุ่นมาตรฐานยอดนิยม โครงสร้างใหญ่แข็งแรงพิเศษ

โต๊ะตัดอลูมิเนียม สีเขียว หน้าแดง

การใช้งาน – ใช้ร่วมกับใบเลื่อยวงเดือนขนาด 10″ – 12″ และมอเตอร์ขนาด 1 HP (แยกจำหน่าย)

ที่ตัดอลูมิเนียม, แท่นตัดอลูมิเนียม, โต๊ะตัดอลูมิเนียม, โต๊ะตัดอลูมิเนียมหน้าแดง, โต๊ะตัดอลูมิเนียมสีเขียว, โต๊ะตัดอลูมิเนียม ตัวเขียวหน้าแดง โต๊ะตัดอลูมิเนียม, แท่นตัดอลูมิเนียม, เครื่องตัดอลูมิเนียม
  • บู้ชมาตรฐานเหล็กหล่อ
โต๊ะตัดอลูมิเนียม สีเขียว-หน้าแดง
กว้าง x ยาว x สูง 54 x 63 x 63 ซม.
ความสูงที่ตัดได้ 80 มม.
ความกว้างชิ้นงานสูงสุด – ตัด 90 องศา 170 มม.
ความกว้างชิ้นงานสูงสุด – ตัด 45 องศา 120 มม.
ความเร็วรอบ 2,200 รอบต่อนาที
ขนาดใบเลื่อย 10″ – 12″ (แยกจำหน่าย)
ขนาดมอเตอร์ 1 HP 220 V (แยกจำหน่าย)

โต๊ะตัดอลูมิเนียม สีฟ้า หน้าขาว

การใช้งาน – ใช้ร่วมกับใบเลื่อยวงเดือนขนาด 10″ – 12″ และมอเตอร์ขนาด 1 HP (แยกจำหน่าย)

ที่ตัดอลูมิเนียม, เครื่องตัดอลูมิเนียม, โต๊ะตัดอลูมิเนียม, โต๊ะตัดอลูมิเนียมหน้าขาว, โต๊ะตัดอลูมิเนียมสีฟ้า, โต๊ะตัดอลูมิเนียม ตัวฟ้าหน้าขาว ที่ตัดอลูมิเนียม, แท่นตัดอลูมิเนียม, เครื่องตัดอลูมิเนียม
  • โครงสร้างใหญ่ แข็งแรงพิเศษ
  • บู้ชมาตรฐานเหล็กหล่อ
  • option : บู้ชทองเหลือง
โต๊ะตัดอลูมิเนียม รุ่นโครงใหญ่ สีฟ้า-หน้าขาว
กว้าง x ยาว x สูง 54 x 63 x 63 ซม.
ความสูงที่ตัดได้ 80 มม.
ความกว้างชิ้นงานสูงสุด – ตัด 90 องศา 170 มม.
ความกว้างชิ้นงานสูงสุด – ตัด 45 องศา 120 มม.
ความเร็วรอบ 2,200 รอบต่อนาที
ขนาดใบเลื่อย 10″ – 12″ (แยกจำหน่าย)
ขนาดมอเตอร์ 1 HP 220 V (แยกจำหน่าย)