แท่นดัดเหล็กมือโยก

แท่นดัดเหล็กมือโยก
เครื่องดัดเหล็กมือโยก
ที่ดัดเหล็กมือโยก
แท่นดัดเหล็กปลอก
แท่นดัดเหล็กข้ออ้อย

Description

เครื่องดัดเหล็ก, ที่ดัดเหล็ก, แท่นดัดเหล็ก, ที่ดัดเหล็กเส้น, ที่ดัดเหล็กมือโยก, ดัดเหล็กด้วยมือ, ที่ดัดเหล็กด้ามโยก. แท่นดัดเหล็กด้ามโยก, ที่ดัดเหล็กปลอก, แท่นดัดเหล็กปลอก, ที่ดัดเหล็กข้ออ้อย, แท่นดัดเหล็กข้ออ้อย, แท่นดัดเหล็กมือโยก, ที่ดัดเหล็กข้ออ้อยแบบมือโยก แท่นดัดเหล็กแบบมือโยก

มีให้เลือกหลายรุ่น ดังนี้

  • 6 – 9 mm
  • 6 – 9 – 12 mm
  • 6 – 9 – 12 mm บูชปรับได้
  • 9 – 12 – 16 mm
  • 12 – 16 – 20 mm

สินค้ารับประกัน 1 ปี

แท่นดัดเหล็กแบบมือโยก ขนาด 6 – 9 mm

ที่ดัดเหล็กปลอก, แท่นดัดเหล็กปลอก 9 มิล. แท่นดัดเหล็กแบบมือโยก, ที่ดัดเหล็กด้วยมือ
– สามารถดัดเหล็กปลอกพร้อมกันครั้งละหลายเส้น สูงสุด 5 เส้นพร้อมกัน
– สปริงช่วยดึงด้ามกลับ ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
– ตัวตั้งองศาการดัด ช่วยให่ได้งานที่เรียบร้อยถูกต้องและรวดเร็ว
– องศาการดัดสูงสุดประมาณ 165 องศา

แท่นดัดเหล็กแบบมือโยก ขนาด 6 – 9 – 12 mm

แท่นดัดเหล็กปลอก, ที่ดัดเหล็กปลอก, แท่นดัดเหล็ก DB12, แท่นดัดเหล็กมือโยก, แท่นดัดเหล็ก DB12 แบบมือโยก, เครื่องดัดเหล็กข้ออ้อย, แท่นดัดเหล็กข้ออ้อย, ที่ดัดเหล็กข้ออ้อย
– สามารถดัดเหล็กปลอกพร้อมกันครั้งละหลายเส้น สูงสุด 5 เส้นพร้อมกัน
– สปริงช่วยดึงด้ามกลับ ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
– ตัวตั้งองศาการดัด ช่วยให่ได้งานที่เรียบร้อยถูกต้องและรวดเร็ว
– องศาการดัดสูงสุดประมาณ 165 องศา

แท่นดัดเหล็กแบบมือโยก ขนาด 6 – 9 – 12 mm แบบปรับระยะบูชได้

แท่นดัดเหล็กปลอก, ที่ดัดเหล็กปลอก, แท่นดัดเหล็ก DB12, แท่นดัดเหล็กมือโยก, แท่นดัดเหล็ก DB12 แบบมือโยก, เครื่องดัดเหล็กข้ออ้อย, แท่นดัดเหล็กข้ออ้อย, ที่ดัดเหล็กข้ออ้อย
– สามารถดัดเหล็กปลอกพร้อมกันครั้งละหลายเส้น สูงสุด 5 เส้นพร้อมกัน
– สปริงช่วยดึงด้ามกลับ ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
– ตัวตั้งองศาการดัด ช่วยให่ได้งานที่เรียบร้อยถูกต้องและรวดเร็ว
– องศาการดัดสูงสุดประมาณ 165 องศา
– บูชปรับระยะได้เมื่อต้องการรัศมีการดัดที่เล็กลง

แท่นดัดเหล็กแบบมือโยก ขนาด 9 – 12 – 16 mm

แท่นดัดเหล็กปลอก, ที่ดัดเหล็กปลอก, ดัดเหล็ก DB16, แท่นดัดเหล็กมือโยก, แท่นดัดเหล็ก DB16 แบบมือโยก, เครื่องดัดเหล็กข้ออ้อย, แท่นดัดเหล็กข้ออ้อย, ที่ดัดเหล็กข้ออ้อย, ที่ดัดเหล็กแบบมือโยก
– สามารถดัดเหล็กปลอกพร้อมกันครั้งละหลายเส้น
– มีสปริงช่วยดึงด้ามกลับ ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
– ตัวตั้งองศาการดัด ช่วยให่ได้งานที่เรียบร้อยถูกต้องและรวดเร็ว
– องศาการดัดสูงสุดประมาณ 165 องศา

แท่นดัดเหล็กแบบมือโยก ขนาด 12 – 16 – 20 mm

แท่นดัดเหล็กมือโยก, ที่ดัดเหล็กเส้นด้วยมือ, ดัดเหล็กด้วยมือ, แท่นดัดเหล็ก, ดัดเหล็ก 20 มิล, ที่ดัดเหล็ก DB20, แท่นดัดเหล็กข้ออ้อย, ที่ดัดเหล็กข้ออ้อย. ที่ดัดเหล็กข้ออ้อยแบบมือโยก
– ตัวตั้งองศาการดัด ช่วยให่ได้งานที่เรียบร้อยถูกต้องและรวดเร็ว
– องศาการดัดสูงสุดประมาณ 165 องศา

อุปกรณ์มาตรฐาน (จำหน่ายรวมอยู่ในชุด)
– บูชสำหรับดัดเหล็ก 12 – 16 มม.

สินค้าแนะนำ

เครื่องจี้คอนกรีต คานปาดหน้าคอนกรีต กว้านกระป๋อง
โม่ผสมปูนฉาบ โม่ผสมคอนกรีต
เครื่องผสมปูนฉาบ เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องดัดเหล็กเส้น