รถเข็น 2 ล้อ

รถเข็นของ 2 ล้อ KFTM

Description

รถเข็นของ 2 ล้อ KFTM (Wheelbarrow & Cart)
การใช้งาน – ใช้ขนวัดุสิ่งของทั่วไป

รถเข็น 2 ล้อ หลังโค้ง สีส้ม รถเข็น 2 ล้อ หลังตรง สีส้ม
 รถเข็น 2 ล้อ หลังโค้ง สีเขียว  รถเข็น 2 ล้อ หลังตรง สีเขียว

 

รถเข็น 2 ล้อ สีส้ม หลังโค้ง/หลังตรง สีเขียว หลังโค้ง/หลังตรง
ความสูง (ซม.) 136 133
ความกว้าง บน/ล่างรวมปีกบังล้อ (ซม.) 48/66 46/60
ความกว้างถาดล่าง (ซม.) 37.5 37.5
โครงแป๊ป 1″x1.2 มม. – O.D. 28.8 มม. 3/4″x1.2 มม. – O.D. 25.7 มม.
ขนาดล้อ 10″ 8″
เพลาล้อ ข้ออ้อย 1 นิ้ว ข้ออ้อย 1 นิ้ว
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)