กระบะหัวเรือ

กระบะหัวเรือ (Rectangular Bucket) STARONTM

Description

กระบะหัวเรือ (Rectangular Bucket) STARONTM
การใช้งาน – ใช้ใส่เศษวัสดุเพื่อการขนย้ายด้วยเครนยก, ฯลฯ

กระบะหัวเรือ ลึก 40 ซม. รุ่นมาตรฐาน สำหรับขนย้ายเศษวัสดุ

ขนาด ปากกระบะ ก้นกระบะ ความสามารถบรรทุก
ปลอดภัย
2 มม. / 3 มม.**
น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย*
2 มม. / 3 มม.**
1.2 x 1.5 ม. 1.2 x 1.5 ม. 1.2 x 1.2 ม. 400 / 450 กก. ต่อ ตร.ม. 0.7 / 0.8 ตัน
1.2 x 1.8 ม. 1.2 x 1.8 ม. 1.2 x 1.5 ม. 350 / 400 กก. ต่อ ตร.ม. 0.7 / 0.8 ตัน
1.2 x 2.1 ม. 1.2 x 2.1 ม. 1.2 x 1.8 ม. 400 / 450 กก. ต่อ ตร.ม. 1.0 / 1.1 ตัน
1.2 x 2.4 ม. 1.2 x 2.4 ม. 1.2 x 2.1 ม. 350 / 400 กก. ต่อ ตร.ม. 1.0 /1.1 ตัน
1.5 x 1.8 ม. 1.5 x 1.8 ม. 1.5 x 1.5 ม. 450 / 500 กก. ต่อ ตร.ม. 1.2 /1.3 ตัน

* น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย สำหรับกรณีน้ำหนักมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ

** แบบหนาปกติตัวถังหนา 2 มม. แบบหนาพิเศษตัวถังหนา 3 มม.

 

กระบะหัวเรือ ลึก 40 ซม. รุ่น Heavy Duty สำหรับขนย้ายดิน ทราย เศษวัสดุ ฯลฯ

ขนาด ปากกระบะ ก้นกระบะ ความสามารถบรรทุก
ปลอดภัย
2 มม. / 3 มม.**
น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย*
2 มม. / 3 มม.**
1.2 x 1.5 ม. 1.2 x 1.5 ม. 1.2 x 1.2 ม. 850 / 950 กก. ต่อ ตร.ม. 1.5 / 1.6 ตัน
1.2 x 1.8 ม. 1.2 x 1.8 ม. 1.2 x 1.5 ม. 950 /1050 กก. ต่อ ตร.ม. 2.0 / 2.2 ตัน
1.2 x 2.1 ม. 1.2 x 2.1 ม. 1.2 x 1.8 ม. 800 / 900 กก. ต่อ ตร.ม. 2.0 / 2.2 ตัน
1.2 x 2.4 ม. 1.2 x 2.4 ม. 1.2 x 2.1 ม. 900 / 1000 กก. ต่อ ตร.ม. 2.5 /2.7 ตัน
1.5 x 1.8 ม.
1.5 x 1.8 ม. 1.5 x 1.5 ม. 600 / 650 กก. ต่อ ตร.ม. 1.6 / 1.8 ตัน

* น้ำหนักบรรทุกปลอดภัย สำหรับกรณีน้ำหนักมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ

** แบบหนาปกติตัวถังหนา 2 มม. แบบหนาพิเศษตัวถังหนา 3 มม.

 

กระบะหัวเรือรุ่นมาตรฐาน 1.2 x 1.8 ม.
กระบะยกของ
กระบะหัวเรือรุ่นมาตรฐาน 1.2 x 2.1 ม.
กระบะหัวเรือรุ่นมาตรฐาน 1.2 x 2.4 ม.
skip, boat skip, open skip
กระบะหัวเรือรุ่นมาตรฐาน 1.5 x 1.8 ม.
กระบะหัวเรือรุ่น Heavy Duty 1.2 x 1.8ม.
กระบะหัวเรือรุ่น Heavy Duty 1.2 x 2.1 ม.
กระบะหัวเรือรุ่น Heavy Duty 1.2 x 2.4 ม.
กระบะหัวเรือรุ่น Heavy Duty 1.5 x 1.8 ม.

 

 

อุปกรณ์เสริมประกอบการยก

สลิงอ่อน 4 ตัน ยาว 6 เมตร ฯลฯ สเก็นตัวยู ขนาด 1″ Safe Load 2.0 tons
สเก็นตัวยู ขนาด 1 1/4″ Safe Load 3.2 tons
สเก็นโอเมก้า ขนาด 1″ Safe Load 8.5 tons