ข้อจับแป๊ป

ข้อจับแปีป หรือแคล้มข้อเสือ

Description

การใช้งาน – สำหรับยึดจับแป๊ปเพื่อประกอบเป็นนั่งร้าน หรือสำหรับงานอเนกประสงค์ต่างๆ มีทั้งขนาดทั่วไปคือ 1 1/4″ – 1 1/2″ และขนาด 1 1/2″ – 2″

ข้อจับแป๊ปแบบเป็น
รุ่น 1 1/4″ – 1 1/2″ และรุ่น 1 1/2″ – 2″
ข้อจับแป๊ปแบบตาย 90 องศา
รุ่น 1 1/4″ – 1 1/2″
ข้อจับแป๊ปเดี่ยว
รุ่น 1 1/4″ – 1 1/2″