รถเข็นปูน

รถเข็น KFTM (Wheelbarrow & Cart)

Description

รถเข็น KFTM (Wheelbarrow & Cart)
การใช้งาน – ใช้ขนวัดุสิ่งของทั่วไป

รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว แม็กหล่อ รถเข็นปูน ล้อคู่ แม็กหล่อ
รถเข็นปูนเขียว ล้อเดี่ยว แม็กหล่อ

 

รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว/ล้อคู่ สีส้ม สีเขียว
ขนาดขอบกะบะ กว้างหน้า/หลัง x ยาว 66/64 x 87 ซม. 64/59 x 82 ซม.
ความลึกกะบะ 22.5 ซม. 21 ซม.
ปริมาตรกระบะ 61 ลิตร 48.5 ลิตร
ความจุทราย 4 ลูกบาศก์ฟุต 3 ลูกบาศก์ฟุต
ความหนากระบะ 1 มม. 1 มม.
โครงแป๊ป 3/4″x1.2 มม. 3/4″x1.2 มม.
ล้อ 12″ แม็กหล่อ / แม็กตัน 12″ แม็กหล่อ / แม็กตัน
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ล้อแม็กหล่อ ล้อแม็กตัน