ใบเพชรตัดคอนกรีต

ใบเพชรตัดคอนกรีต

ใบตัดเซาะร่องถนน

Description

ใบเพชรตัดคอนกรีต

ใบตัดคอนกรีต, ใบเพชรตัดคอนกรีต, ใบตัดเพชร, ใบตัดเซาะร่อง, ใบตัดพื้น, ใบเพชร tornado, ใบเซาะร่องถนน, จานใบเพชร ใบตัดเซาะร่อง, ใบเซาะร่อง
ใบเพชรตัดคอนกรีต TORNADO Super Red
ใบตัดคุณภาพสูง ราคาประหยัด สำหรับมืออาชีพ
ใบเพชรตัดคอนกรีต DSK
ใบตัดเพชรยอดนิยม

ใบเพชรตัดคอนกรีต TORNADO Super Red

Grooving Blade

ใบตัดคอนกรีต, ใบเพชรตัดคอนกรีต, ใบตัดเพชร, ใบตัดเซาะร่อง, ใบตัดพื้น, ใบเพชร tornado, ใบเซาะร่องถนน, จานใบเพชร ใบตัดคอนกรีต, ใบเพชรตัดคอนกรีต, ใบตัดเพชร, ใบตัดเซาะร่อง, ใบตัดพื้น, ใบเพชร tornado, ใบเซาะร่องถนน, จานใบเพชร

TORNADO Super Red – Grooving Blade

ใบตัดสำหรับงานตัดเซาะร่องคอนกรีต ความหนา 10 มม.

อายุการใช้งานเฉลี่ยสูงถึง 50 ตร.ม.
เช่น ตัดลึก 4 ซม. ได้ยาว 1,250 เมตร

ขนาด 350 มม. (14″)
ขนาดรูกลาง 25.4 มม.

Hand Saw Blade

ใบตัดคอนกรีต, ใบเพชรตัดคอนกรีต, ใบตัดเพชร, ใบตัดเซาะร่อง, ใบตัดพื้น, ใบเพชร tornado, ใบเซาะร่องถนน, จานใบเพชร ใบตัดคอนกรีต, ใบเพชรตัดคอนกรีต, ใบตัดเพชร, ใบตัดเซาะร่อง, ใบตัดพื้น, ใบเพชร tornado, ใบเซาะร่องถนน, จานใบเพชร

TORNADO Super Red – Hand Saw Blade

ใบตัดขนาดกลาง เนื้อเพชรเปิดไว ตัดงานได้รวดเร็ว
เหมาะสำหรับเครื่องตัดประเภท Hand Saw หรือ รถตัดคอนกรีตขนาดเล็กเครื่องยนต์เบนซิน

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15 ตร.ม. (ขึ้นกับความแข็งคอนกรีตและปริมาณเหล็กเสริม)
เช่น ตัดลึก 10 ซม. ได้ยาว 150 เมตร

ขนาด 350 มม. (14″), 400 มม. (16″)
ขนาดรูกลาง 25.4 มม.

Floor Saw Blade

ใบตัดคอนกรีต, ใบเพชรตัดคอนกรีต, ใบตัดเพชร, ใบตัดเซาะร่อง, ใบตัดพื้น, ใบเพชร tornado, ใบเซาะร่องถนน, จานใบเพชร ใบตัดคอนกรีต, ใบเพชรตัดคอนกรีต, ใบตัดเพชร, ใบตัดเซาะร่อง, ใบตัดพื้น, ใบเพชร tornado, ใบเซาะร่องถนน, จานใบเพชร

TORNADO Super Red – Floor Saw Blade

บตัดขนาดกลางถึงใหญ่ สำหรับรถตัดคอนกรีตทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

อายุการใช้งานเฉลี่ย 45 ตร.ม. (ขึ้นกับความแข็งคอนกรีตและปริมาณเหล็กเสริม)
เช่น ตัดลึก 10 ซม. ได้ยาว 450 เมตร

ขนาด 450 (18″), 500 (20″), 600 (24″), 650 (26″), 750 (30″), 900 (36″) มม.
ขนาดรูกลาง 25.4 มม.

Wall Saw Blade

ใบตัดคอนกรีต, ใบเพชรตัดคอนกรีต, ใบตัดเพชร, ใบตัดเซาะร่อง, ใบตัดพื้น, ใบเพชร tornado, ใบเซาะร่องถนน, จานใบเพชร, ใบตัดผนัง ใบตัดคอนกรีต, ใบเพชรตัดคอนกรีต, ใบตัดเพชร, ใบตัดเซาะร่อง, ใบตัดพื้น, ใบเพชร tornado, ใบเซาะร่องถนน, จานใบเพชร, ใบตัดผนัง

TORNADO Super Red – Wall Saw Blade

บตัดขนาดใหญ่ สำหรับตัดพื้นหรือผนังคอนกรีต ใช้ได้แท่นตัดคอนกรีต หรือรถตัดคอนกรีตขนาดใหญ่

อายุการใช้งานเฉลี่ย 30 ตร.ม. (ขึ้นกับความแข็งคอนกรีตและปริมาณเหล็กเสริม)
เช่น ตัดลึก 10 ซม. ได้ยาว 300 เมตร

ขนาด 800 (32″), 1000 (40″), 1200 (48″), 1600 (64″) มม.
ขนาดรูกลาง 60 มม. (สามารถสั่งซื้อแหวนรู 50 หรือ 25.4 มม.เพิ่มได้)

ใบเพชรตัดคอนกรีต DSK

ใบเซาะร่องถนน, ใบเซาะร่องคอนกรีต ใบตัดเซาะร่องถนน

ใบตัดสำหรับงานตัดเซาะร่องคอนกรีต ความหนา 10 มม.

ขนาด 350 (14″), 400 (16″) มม.
ขนาดรูกลาง 50 มม. (พร้อมแหวน 25.4 มม.)

ใบตัดคอนกรีต, ใบตัดถนน, ใบเพชร ใบเพชรตัดคอนกรีต

ขนาด 350 (14″), 400 (16″), 450 (18″), 500 (20″), 600 (24″), 650 (26″), 750 (30″) มม.
ขนาดรูกลาง 50 มม. (พร้อมแหวน 25.4 มม.)