แท่นสว่านเจาะ

แท่นสว่านเจาะ (Drill Press)

Description

แท่นสว่านเจาะ (Drill Press)

รุ่น ขนาด กำลัง
SU-13 13mm. (1/2”) 1/3 Hp
SU-16 16mm. (5/8”) 1/2 Hp
SU-20 20mm. (3/4”) 1 Hp
SU-32 32mm. (1-1/4”) 1.5 Hp