เครื่องตัดคอนกรีต

เครื่องตัดคอนกรีต รถตัดถนน (Concrete Cutter)

Description

เครื่องตัดคอนกรีต รถตัดถนน (Concrete Cutter)
การใช้งาน – ใช้สำหรับงานตัดคอนกรีต ตัดเซาะร่องถนน

เครื่องตัดคอนกรีต รุ่น 16” STARONTM

ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินขนาด
9 แรงม้า หรือ 13 แรงม้า
ขนาดเพลาตัด 1 1/4″
ความเร็ว 4200 rpm ที่รอบเครื่องยนต์ 3600 rpm
ปริมาตรถังน้ำ 33.5 ลิตร
กว้าง x ยาว x สูง  60 x 108 x 82 ซม.

  อุปกรณ์เสริม
  • ใบตัดเพชร 14” 3 มม. ตัดได้ลึก 3″
  • ใบตัดเพชร 14” 10 มม. ตัดได้ลึก 3″
  • ใบตัดเพชร 16” 3 มม. ตัดได้ลึก 4″
  • ใบตัดเพชร 16” 10 มม. ตัดได้ลึก 4″
เครื่องตัดคอนกรีต 16″ ติดตั้ง Honda GX270 หรือ GX390 เครื่องตัดคอนกรีต 16″ ติดตั้ง Platinum 9 HP หรือ 13 HP

เครื่องตัดคอนกรีต รุ่น 20” STARONTM

เครื่องตัดคอนกรีตเบนซิน ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 13 แรงม้า
หรือเครื่องยนต์ดีเซลสูบตั้งขนาด 10 แรงม้า
ขนาดเพลาตัด 1 1/4″
ความเร็ว 3600 rpm
ปริมาตรถังน้ำ 40 ลิตร
กว้าง x ยาว x สูง  60 x 115 x 85 ซม.

  อุปกรณ์เสริม
  • ใบตัดเพชร 16” 3 มม. ตัดได้ลึก 4″
  • ใบตัดเพชร 16” 10 มม. ตัดได้ลึก 4″
  • ใบตัดเพชร 20” 4 มม. ตัดได้ลึก 6″
เครื่องตัดคอนกรีตเบนซิน เครื่องตัดคอนกรีตดีเซล
เครื่องตัดคอนกรีต 20″ ติดตั้ง Honda GX390 เครื่องตัดคอนกรีต 20″ ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 10 HP

เครื่องตัดคอนกรีต รุ่น 26” STARONTM

ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 11 – 15 แรงม้า
เช่น YANMAR TF115LM, KUBOTA ZT120
ขนาดเพลาตัด 1 1/4″
ความเร็ว 3000 rpm ที่รอบเครื่องยนต์ 2400 rpm
ปริมาตรถังน้ำ 70 ลิตร
กว้าง x ยาว x สูง  68 x 153 x 100 ซม.

  อุปกรณ์เสริม

  • ใบตัดเพชร 16″ ตัดได้ลึก 3 1/2″
  • ใบตัดเพชร 24″ ตัดได้ลึก 7 1/2″
  • ใบตัดเพชร 26″ ตัดได้ลึก 8 1/2″
เครื่องตัดคอนกรีต
เครื่องตัดคอนกรีต 26″ ติดตั้งเครื่องยนต์ Yanma เครื่องตัดคอนกรีต 26″ ติดตั้งเครื่องยนต์ Kubota

เครื่องตัดคอนกรีต รุ่น 30” STARONTM

เครื่องตัดถนน, รถตัดถนน, เครื่องตัดคอนกรีต, รถตัดคอนกรีต ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 12 – 15 แรงม้า
เช่น YANMAR TF120, KUBOTA ZT120
ขนาดเพลาตัด 1 1/4″
ความเร็ว 3000 rpm ที่รอบเครื่องยนต์ 2400 rpm
ปริมาตรถังน้ำ 80 ลิตร
กว้าง x ยาว x สูง  60 x 180 x 105 ซม.

  อุปกรณ์เสริม

  • ใบตัดเพชร 16″ ตัดได้ลึก 3 1/2″
  • ใบตัดเพชร 24″ ตัดได้ลึก 7 1/2″
  • ใบตัดเพชร 30″ ตัดได้ลึก 10 1/2″
เครื่องตัดคอนกรีต 30″ ติดตั้ง Kubota ZT120 เครื่องตัดคอนกรีต 30″ ดัดแปลงติดตั้งใบ 32″

 

สินค้าแนะนำ

ใบเพชรตัดคอนกรีต
เครื่องขัดมันพื้นปูน
เครื่องต้มหยอดยางมะตอย เครื่องขัดมันพื้นปูน เครื่องจี้คอนกรีต คานปาดหน้าคอนกรีต