เครื่องขัดพื้นปาร์เก้

เครื่องขัดพื้นปาร์เก้ STARONTM

Description

เครื่องขัดพื้นปาร์เก้ STARONTM
การใช้งาน – ใช้สำหรับขัดพื้นไม้ปาร์เก้

เครื่องขัดพื้นปาร์เก้ ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องขัดพื้นปาร์เก้ ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า
รายการ รายละเอียด
ต้นกำลัง เครื่องยนต์เบนซิน Honda GX270
หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP 220 V