อุปกรณ์กันตก

อุปกรณ์กันตก (Temporary Edge Protection System) เช่น ราวกันตกชนิดปรับความยาวได้ (Length Adjustable Rail) เสากันตก (Pillar) ทั้งชนิดตั้งพื้น และชนิดหนีบยึดกับพื้นคอนกรีตหรือโครงสร้างเหล็ก ฯลฯ

Description

ระบบเสาและราวกันตกชั่วคราว (Edge Protection System) ประกอบด้วย ราวกันตกชนิดปรับความยาวได้ (Length Adjustable Rail) และเสากันตก (Pillar) ประเภทต่างๆ ทั้งชนิดตั้งยึดกับพื้น และชนิดหนีบยึดกับขอบโครงสร้างอาคาร ขอบพื้น ขอบบันได ทั้งโครงสร้างคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก ฯลฯ
การใช้งาน – ใช้ป้องกันการพลัดตกจากอาคาร หรือที่สูง

เสากันตกแบบยึดด้วยแคล้มหนีบ เสากันตกแบบยึดด้วยแคล้มหนีบ
พร้อมแป้นสำหรับยึดราวกันตก
เสากันตกแบบยึดด้วยแคล้มหนีบ
พร้อมแป้นสำหรับยึดราวกันตก
และแป้นยึดแผ่นกระดาน
เสากันตกแบบยึดด้วยพุก   แป้นยึดราวกันตกแบบหมุนได้   ราวกันตกแบบยึดหดได้
เสากันตกแบบยึดด้วยพุก
แป้นยึดราวกันตกแบบฟิก  และ  แบบหมุนได้
เสากันตกพื้น-บันได แบบยึดด้วยแคล้มหนีบ
แป้นยึดราวกันตกแบบหมุนได้
ลักษณะเด่นของสินค้า ข้อดี ประโยชน์
สะดวก แข็งแรง ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา ใช้ซ้ำได้ สามารถใช้กับโครงสร้างอาคารทุกประเภท ทุกขนาด มีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน