รถเข็นปูน

รถเข็น KFTM (Wheelbarrow & Cart)

Description

รถเข็น KFTM (Wheelbarrow & Cart)
การใช้งาน – ใช้ขนวัดุสิ่งของทั่วไป

รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว แม็กหล่อ รถเข็นปูน ล้อคู่ แม็กหล่อ
รถเข็นปูนเขียว ล้อเดี่ยว แม็กหล่อ

 

รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว/ล้อคู่ สีส้ม สีเขียว
ความกว้างขอบกะบะ ด้านหน้า (ซม.) 66 63
ความกว้างขอบกะบะ ด้านหลัง (ซม.) 64 57
ความยาวขอบปากกะบะ (ซม.) 87 82
ความลึกกะบะ (ซม.) 22.5 21
โครงแป๊ป 3/4″x1.2 มม. 3/4″x1.2 มม.
ล้อ 12″ แม็กหล่อ / แม็กตัน 12″ แม็กหล่อ / แม็กตัน
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ล้อแม็กหล่อ ล้อแม็กตัน