ปั๊มลม PUMA

ปั๊มลม (Air Compressor)

Description

ปั๊มลม PUMA 

 

 

ปั๊มลมรุ่นยอดนิยม PUMA

 

1) ปั๊มลมระบบสายพาน Puma PP Series

2) ปั๊มลมแรงดันสูง Puma TPP Series

ปริมาณลม 55 – 3800 ลิตร/นาที

ขนาดถังลม 36 – 800 ลิตร

แรงดันลม 100 – 115 psi

ปริมาณลม 340 – 1800 ลิตร/นาที

ขนาดถังลม 165 – 520 ลิตร

แรงดันลม 200 psi 

 

3) ปั๊มลมโรตารี 220 V Puma XM Series

4) ปั๊มลมระบบไร้น้ำมัน Puma PS Series

Puma PS

ปริมาณลม 250 – 350 ลิตร/นาที

ขนาดถังลม 25 – 90 ลิตร

แรงดันลม 115 – 150 psi

เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับงานนอกสถานที่ ให้ปริมาณลมสูงในราคาที่ต่ำ งานที่ต้องการแรงดันลมสูง งานตะปูลมบล๊อคลม

ปริมาณลม 95 – 375 ลิตร/นาที

ขนาดถังลม 6 – 100 ลิตร

แรงดันลม 115 psi

เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะกับงานที่ต้องการลมสะอาด ไม่มีกลิ่นน้ำมัน เสียงไม่ดังรบกวน งานนอกสถานที่ ให้ปริมาณลมสูงในราคาที่ต่ำ งานตะปูลมบล๊อคลม งานที่สามารถหยุดพักเครื่องได้บ้างไม่ต้องการลมที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ

 

 

 

 

 

1) ปั๊มลมระบบสายพาน

Puma PP1 Puma PP21 Puma PP22
PP1 PP21 PP22
Puma PP23 Puma PP35 Puma PP275
PP23 PP35 PP275
Puma PP310 Puma PP315 Puma PP320
PP310 PP315 PP320
Puma PP430
   
PP430
   
โมเดล มอเตอร์ หัวปั๊ม ขนาดถัง แรงดันลม
working
แรงดันลม
max.
ปริมาณลม ราคาตั้ง*
HP L psi psi L / min. บาท
PP1 1/4 1 36 100 142 55.8 6,300
PP2 1/2 2 64 115 142 119.6 12,300
PP2P 1/2 2 92 115 142 119.6 19,900
PP21 1 2 92 115 142 203.2 20,200
PP22 2 2 148 115 142 298.0 26,100
PP32 2 3 148 115 142 330.0 29,700
PP23 3 2 165 115 142 550.0 44,600
PP23P 3 2 260 115 142 550.0 51,000

* ราคาไม่รวมมอเตอร์ 1 เฟส 220 V ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

โมเดล มอเตอร์ หัวปั๊ม ขนาดถัง แรงดันลม
working
แรงดันลม
max.
ปริมาณลม ราคาตั้ง*
HP L psi psi L / min. บาท
PP23 3 2 165 115 142 550 44,600
PP23P 3 2 260 115 142 550 51,000
PP35A 5 3 165 115 142 890 53,000
PP35 5 3 260 115 142 890 61,400
PP35P 5 3 315 115 142 890 69,300
PP275A 7.5 2 260 115 142 1280 75,700
PP275 7.5 2 315 115 142 1280 85,000
PP310A 10 3 260 115 142 1780 86,500
PP310 10 3 315 115 142 1780 96,000
PP310P 10 3 520 115 142 1780 110,000
PP315A 15 3 315 115 142 2850 125,000
PP315 15 3 520 115 142 2850 141,000
PP320 20 3 700 115 142 3000 304,000
PP430 30 4 800 115 142 3807 348,000

* ราคาไม่รวมมอเตอร์ 3 เฟส 380 V ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

 

 

 

 

 

2) ปั๊มลมแรงดันสูง

Puma TPP30 Puma TPP50 Puma TPP75
TPP30 TPP50 TPP75
Puma TPP100 Puma TPP150
TPP100 TPP150
โมเดล มอเตอร์ หัวปั๊ม ขนาดถัง แรงดันลม
working
แรงดันลม
max.
ปริมาณลม ราคาตั้ง*
HP L psi psi L / min. บาท
TPP-30 3 2 165 200 227 340 51,600
TPP-50 5 3 260 200 227 651 69,900
TPP-75 7.5 2 315 200 227 782.25 97,200
TPP-100 10 3 315 200 227 1,253.70 109,000
TPP-150 15 3 520 200 227 1,816.50 169,000

* ราคาไม่รวมมอเตอร์ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

 

 

 

 

 

3A) ปั๊มลมโรตารี (ระบบขับตรง) มอเตอร์ 220 V รุ่นแรงดันลมสูงพิเศษ

Puma XM2525 Puma XM2550
XM2525 XM2550
โมเดล มอเตอร์ รอบมอเตอร์ ขนาดถัง แรงดันลม
working
ปริมาณลม ราคาตั้ง*
HP rpm L psi L / min. บาท
XM2525 3 2,850 25 150 250 6,500
XM2550 3 2,850 50 150 250 8,700

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

 

 

 

 

3B) ปั๊มลมโรตารี (ระบบขับตรง) มอเตอร์ 220 V

Puma XM2530 Puma XM2540
XM2530 XM2540
Puma XM4050 Puma XM4070
Puma XM4090
XM4050 XM4070 XM4090
โมเดล มอเตอร์ รอบมอเตอร์ ขนาดถัง แรงดันลม
working
ปริมาณลม ราคาตั้ง*
HP rpm L psi L / min. บาท
XM2530 3 2,850 30 115 250 7,200
XM2540 3 2,850 40 115 250 7,800
XM4050 4 2,850 50 115 350 13,100
XM4070 4 2,850 70 115 350 16,000
XM4090 4 2,850 90 115 350 17,800

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

 

 

 

 

 

4) ปั๊มลมระบบไร้น้ำมัน

Puma PS1009 Puma PS1530 Puma PS2550
PS1009 PS1530 PS2550
Puma PS3070 Puma PS40100
PS3070 PS40100
โมเดล มอเตอร์ รอบมอเตอร์ ขนาดถัง แรงดันลม
working
ปริมาณลม ราคาตั้ง*
HP rpm L psi L / min. บาท
PS1009 0.75 1,400 6 115 95 5,200
PS1530 1.0 1,400 24 115 125 6,500
PS2550 1.0 x 2 1,400 50 115 250 10,600
PS3070 0.75 x 3 1,400 70 115 285 15,900
PS40100 1.0 x 3 1,400 100 115 375

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

 

 

 

เกณฑ์การเลือกปั๊มลมโดยสังเขป

  • ปริมาณลมที่ใช้ต่อเนื่อง บวกเผื่ออีกประมาณ 30% ตัวอย่างเช่นกาพ่นสีขนาด 110 L/min. ควรใช้ปั๊มลมขนาดขั้นต่ำประมาณ 150 L/min.
  • แรงดันลมที่เครื่องมือต้องการ
  • การดูแลรักษา

 

 

 

อเตอร์ไฟฟ้าสำหรับประกอบปั๊มลม

มอเตอร์พูม่า 220 V 50 Hz 1500 RPM
รุ่น ขนาด ราคาตั้ง*
HP บาท
PPM-1/4-220V 1/4 1,900
PPM-1/2-220V 1/2 3,500
PPM-1-220V 1 5,100
PPM-2-220V 2 7,600
PPM-3-220V 3 9,300

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

 

มอเตอร์ ABLE 220 V 50 Hz 1500 RPM
รุ่น ขนาด ราคาตั้ง*
HP บาท
1/2 HP 1/2 3,100
1 HP 1 4,100
2 HP 2 5,800
3 HP 3 7,300

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

มอเตอร์ ABLE 380 V 50 Hz 1500 RPM
รุ่น ขนาด ราคาตั้ง*
HP บาท
1/2 HP 1/2 2,600
1 HP 1 3,100
2 HP 2 4,600
3 HP 3 5,300
5.5 HP 5.5 7,300
7.5 HP 7.5 11,200
10 HP 10 13,400
15 HP 15 18,600
20 HP 20 21,600
30 HP 30 33,200

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

 

มอเตอร์ HITACHI 220 V 50 Hz 1500 RPM
ขนาด รายละเอียด ราคาตั้ง*
HP
1/4 HP ไม่มีคอน (เหล็กม้วน) 2,000
1/2 HP คอน 1 ลูก (เหล็กม้วน) 4,000
1 HP คอน 2 ลูก (เหล็กม้วน) 6,300
2 HP คอน 2 ลูก (เหล็กม้วน) 10,200
3 HP คอน 2 ลูก (เหล็กม้วน) 12,700

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

 

มอเตอร์ HITACHI 380 V 50 Hz 1500 RPM
ขนาด รายละเอียด ราคาตั้ง*
HP
1/2 HP (เหล็กม้วน) 3,800
1 HP (เหล็กม้วน) 4,700
2 HP (อลูมิเนียม) 5,700
3 HP (อลูมิเนียม) 6,700
5 HP (อลูมิเนียม) 9,700
7.5 HP (อลูมิเนียม) 16,000
10 HP (อลูมิเนียม) 19,400
15 HP (อลูมิเนียม) 30,600
20 HP (อลูมิเนียม) 37,000
30 HP (อลูมิเนียม) 52,000

* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดประจำเดือน

 

การรับประกัน

  • ปั๊มลมรับประกันความบกพร่องจากการผลิต 1 ปี
  • มอเตอร์รับประกันการต่อไฟฟ้าใช้งานอย่างถูกต้อง 6 เดือน