ผลิต-จำหน่าย อุปกรณ์ และเครื่องมือ สำหรับการก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรม
ผลิต-จำหน่าย อุปกรณ์ และเครื่องมือ สำหรับการก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรม

About Us

Who We Are

Builder Plus Construction Ltd.,

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

What We Do

 • Design & Build Package Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis.
 • Design & Build Package Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis.
 • Design & Build Package Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis.
 • Design & Build Package Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis.

Our Mission

Importance of healthcare organizations dictates norms of design.

 • We Are Creative
 • Honest And Dependable
 • Quality Commitment
 • We Are Always Improving

Our Vision

Importance of healthcare organizations dictates norms of design.

 • We Are Creative
 • Honest And Dependable
 • Quality Commitment
 • We Are Always Improving

Expanding Goal

Importance of healthcare organizations dictates norms of design.

 • We Are Creative
 • Honest And Dependable
 • Quality Commitment
 • We Are Always Improving

Certifications

Safety

Importance of healthcare organizations dictates norms of design.

Community

Importance of healthcare organizations dictates norms of design.

Sustanability

Importance of healthcare organizations dictates norms of design.

History

1930
Start With A Small Service Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet.
1950
Start With A Small Service Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet.
1970
Start With A Small Service Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet.
2010
Start With A Small Service Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet.

Board Of Directors

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem. Sed convallis ligula sit amet. Nam viverra scelerisque turpis id fermentum.

Adam Muller
Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis lectus sem.
Frank D
Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis lectus sem.
Steve Smith
Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis lectus sem.