ผลิต-จำหน่าย อุปกรณ์ และเครื่องมือ สำหรับการก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรม
ผลิต-จำหน่าย อุปกรณ์ และเครื่องมือ สำหรับการก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรม

News

11 times old Furniture Gained New Life 2

Its been a while since I posted – readers will realise that my lull in posts has coincided with my move to Johannesburg and my starting a new job in engineering consulting.

The past 2.5 months at my new company have been a whirlwind of excitement. Being thrown into two projects in the midst of impi was more challenging than I could have anticipated. Also, learning a new company’s way of operating and getting a feel of how to find and leverage the resources available always takes some time. pro-tek-to-shoe-caps-safety-toes-for-high-heeled-shoes.

My new company is vastly different to my previous one: I now live in the city and take 5 minutes to get to work, as opposed to drivi 65kms everyday to my project site. I work in a large, open-planned office with white walls dotted with brightly coloured sd panels. Colleagues bounce around on pilates balls at their desks and work flexible hours to beat the traffic. I have swapped out my pink hard-hat for a white one (still gonna try get my pink one back though) and have exchanged safety boots.

The most interesting and different thing about my job however is that now I have a Client. It wasn’t 3 months ago when I was the Client! Sitting on the other side of the table is quite interesting. For one, I cant be the absolute brat that I am anymore. I really enjo being the end-user. Working for a huge multinational gives you the feeling that anything can be possible. Everything is just large – especially in capital projects and the suppliers and consultants that work for you know the value of a customer like that. As a consultant executing two projects for a large multinational.

Write a Reply or Comment